Ilmastotoimien vaikuttavuus

Tälle sivustolle on koottu vaikutustenarviointiin soveltuvia työkaluja KILTOVA-hankkeessa (Kaupunkien ilmastotoimenpiteiden vaikutusarviointityökalu) tehdyn selvityksen perusteella. Sivuston tarkoituksena on tehdä käytössä olevat työkalut tutuiksi sekä tuoda esiin monipuolisen vaikutusten arvioinnin tärkeys ja mahdollisuudet. Työkalujen listauksessa on painotettu ilmaisia ja avoimia ratkaisuja niiltä osin kuin mahdollista.

Ilmastotoimien vaikuttavuus

Ilmastotoimien alue
Malleja ja työkaluja


Vesistöt
Metsät
Ilmakehä
Hiilitase


Valittu malli
Kaikki mallit/työkalut

Käyttöohjeet

Oikean palstan painikkeet kuvastavat eri vaikutusalueita, joita klikkaamalla avautuu lista työkaluista, jotka tukevat kyseisen kategorian vaikutustenarviointia. Voit tarkentaa listausta valitsemalla vasemmasta palstasta ilmastotoimien alueen ja niiden alakategorian. Hakutoiminnolla voit etsiä mitä vain tekstiä sivustolla, esimerkiksi työkalun, sitä hallinnoivan tahon nimen, tai haluamasi asiasanan perusteella.

Käytön vaikeus:
Arvioitu käytön vaikeus. Kaikkien työkalujen käyttökokemusta ei ole testattu, vaan ne perustuvat mm. kirjallisuudesta löytyneisiin tai käyttöliittymän perusteella tehtyihin arvioihin.
Vaativa asiantuntijakäyttö – mm. suljettuja tutkimusmalleja, jotka vaativat aihepiirin laaja-alaista ymmärrystä. Vaativat kattavia lähtötietoja, joiden kerääminen on aikaa vievää. Käyttö monimutkaista. Eivät sovellu kuntien itsenäiseen käyttöön.
Asiantuntijakäyttö – Asiantuntijakäyttöön tarkoitettuja pääasiassa työkaluja, joiden käyttöliittymä ei ole monimutkainen, mutta niiden oikeaoppinen käyttö vaatii aihepiirin ymmärrystä. Saattavat soveltua kuntien itsenäiseen käyttöön.
Helppokäyttöinen – mm. pääosa nettilaskureista, joissa syötetään lukuja ja saadaan suora tulos. Soveltuvat kuntien itsenäiseen käyttöön.Projektikuvaus

KILTOVA-projektissa luotiin tietopohja ja suunnitelma kaupunkien ilmasto-ohjelmien toimenpiteiden vaikutustenarvioinnin tukemiseksi. Esitutkimuksessa käytiin läpi Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun ilmasto-ohjelmat ja HSY:n ilmastotavoitteet. Niiden sisältämien toimenpiteiden vaikutusketjuja tunnistettiin. Esitutkimuksessa kartoitettiin laajasti olemassa olevia malleja sekä työkaluja ja analysoitiin niiden soveltuvuutta toimenpiteiden monipuoliseen arviointiin. Tämä sivusto on kehitetty osana KILTOVA2-hanketta, jonka rahoittajana toimii Ympäristöministeriö.

Linkki raporttiin